Ruimtelijke figuren > Grensvlakken, ribben
1234567Grensvlakken, ribben

Verwerken

Opgave 7

Bekijk de vierzijdige piramide `ABCD.T` . De onderkant is vierkant `ABCD` .

a

Welk vlak is het voorvlak?

b

Welke vlakken hebben ribbe `CT` gemeenschappelijk?

Neem aan, dat alle ribben `12` cm zijn.

c

Welke oppervlakte heeft het grondvlak?

Opgave 8

Je ziet hier enkele figuren gemaakt met Polydron.

a

Eén van deze figuren heeft `12` gelijke grensvlakken. Welke vorm hebben al die grensvlakken?

b

Hoeveel hoekpunten heeft de figuur bedoeld in a?

c

Er is één figuur die kan worden opgedeeld in een kubus en een piramide. Hoeveel grensvlakken heeft die figuur? En hoeveel hoekpunten?

d

Hoeveel hoekpunten heeft het viervlak?

Opgave 9

Bekijk balk `ABCD.EFGH` . Je weet dat `AB = 10` cm, `AD = 6` cm en `AE = 4` cm.

a

Hoe groot is de oppervlakte van grensvlak `BCGF` ?

b

Bereken de totale buitenoppervlakte van de balk.

Opgave 10

Bekijk dit Doritosdoosje. Het is een lichaam met nogal wat grensvlakken. Het ondervlak en het bovenvlak zijn zeshoeken.

Hoeveel hoekpunten, hoeveel ribben en hoeveel grensvlakken heeft dit lichaam?

verder | terug