Ruimtelijke figuren > Grensvlakken, ribben
1234567Grensvlakken, ribben

Voorbeeld 1

Deze doos heeft de vorm van een balk.

Er zijn drie verschillende lengtes voor de ribben van deze balk.
De voorkant van de doos (met de figuren er op) is een rechthoek van `42` cm bij `38` cm.
De bovenkant is een rechthoek van `42` cm bij `45` cm.

Bereken de totale buitenoppervlakte van deze doos.

> antwoord

Er zijn twee grensvlakken (voorkant en achterkant) van `42 xx 38 = 1596` cm2.

Er zijn twee grensvlakken (onderkant en bovenkant) van `42 xx 45 = 1890` cm2.

Er zijn twee grensvlakken (de twee zijkanten) van `38 xx 45 = 1710` cm2.

Dus de totale oppervlakte is `10392` cm2.

Opgave 3

Bekijk de figuur in Voorbeeld 1.

a

Uit hoeveel grensvlakken bestaat deze balk?

b

Reken zelf de totale buitenoppervlakte van de doos na.

c

Als je zelf zo'n doos wilt maken, hoeveel cm2 karton heb je er dan voor nodig?

Opgave 4

Je ziet hier een doos in de vorm van een prisma. De afmetingen zijn in cm.
De voorkant is een rechthoekige driehoek.

a

Hoeveel hoekpunten en hoeveel ribben heeft dit prisma?

b

Schrijf van dit prisma de verschillende grensvlakken op.

c

Bereken de totale oppervlakte van dit prisma.

verder | terug