Ruimtelijke figuren > Grensvlakken, ribben
1234567Grensvlakken, ribben

Testen

Opgave 13

Bekijk balk `ABCD.EFGH` .

a

Welk vlak is het voorvlak?

b

Ribbe `AD=3` cm. Van welke ribben weet je nu ook de lengte?

c

Ribbe `AE=3` cm en ribbe `AB=5` cm. Hoe groot is de totale buitenoppervlakte van de balk?

Opgave 14

Een prisma heeft `12` hoekpunten. Alle zijvlakken zijn rechthoeken.

a

Welke vorm hebbent het grondvlak en het bovenvlak?

b

Hoeveel ribben heeft dit prisma?

c

Hoeveel grensvlakken heeft dit prisma?

verder | terug