Ruimtelijke figuren > Inhoud
1234567Inhoud

Verwerken

Opgave 11

Bereken de inhoud van dit prisma. De onderkant is rechthoekig en alle verticale ribben staan daar loodrecht op.

Opgave 12

Een pakje drinken heeft de vorm van een balk met een breedte van `3,5` cm, een lengte van `7,0` cm en een hoogte van `12,5` cm.

Hoeveel drinken gaat er in dit pakje?

Opgave 13

Een ijzeren staaf heeft de vorm van een cilinder met een dwarsdoorsnede van `6,28` cm2 en een lengte van `1,20` m. Elke cm3 ijzer weegt `7,9` gram.

Hoe zwaar is deze staaf?

Opgave 14

Reken om.

a

`5` km3 `= ...` m3

b

`12,5` dam3 `= ...` km3

c

`1246` mm3 `= ...` L

d

`3,72` L `= ...` cm3

Opgave 15

Een anderhalf literpak drinkyoghurt heeft de vorm van een rechthoekig blok met een bodem van `9,6` bij `8` cm en een hoogte van `19,5` cm.

Hoeveel liter drinkyoghurt gaat er in?

Opgave 16

De minimale afmetingen van een schoollokaal zijn `7,2` m bij `7,5` m bij `3` m. Ga uit van een schoollokaal dat de vorm van een balk heeft.

a

Hoe groot is de inhoud van het kleinst mogelijke schoollokaal? Geef je antwoord in kubieke decimeter nauwkeurig.

b

Hoeveel m2 is de muuroppervlakte van zo'n schoollokaal?

verder | terug