Ruimtelijke figuren > Inhoud
1234567Inhoud

Uitleg

De kubieke meter (m3) is de standaardmaat voor inhoud (volume). Een kubieke meter is eigenlijk een kubus van `1` m bij `1` m bij `1` m.

Een kubus van `1` m bij `1` m bij `1` m kun je opdelen in kleinere kubussen van. Bijvoorbeeld van `1` dm bij `1` dm bij `1` dm.

Je ziet: `1` m3 `= 10` dm `xx 10` dm `xx 10` dm `= 1000` dm3.

Ook: `1` m3 `= 100` cm `xx 100` cm `xx 100` cm `= 1000000`  cm3.

Omrekenen van volume-eenheden gaat in stappen van `1000` .

Een andere belangrijke inhoudsmaat is de liter (L).
`1` liter is precies `1` dm3.
Dus: `1` m3 `= 1000` dm3 `= 1000` L.

Bij de liter kun je weer met voorvoegsels werken, zoals:
`1` L `= 10` dL `= 100` cL `= 1000` mL.
Merk op: `1` mL `= 0,001` L `= 0,001` dm3 `= 1` cm3.

Opgave 3

De standaard inhoudsmaat is de kubieke meter. Die is afgeleid van de standaard lengtemaat, de meter.

a

Hoeveel cm3 is `1` m3?

b

Hoeveel m3 is `1` cm3?

c

Hoeveel cm3 gaan er in `1` dm3?

d

Hoeveel cL gaan er in `1` L? Hoeveel cm3 is `1` cL?

Opgave 4

Reken om.

a

`321` cm3 `= ...` L

b

`15540` cm3 `= ...` m3

c

`34,1` L `= ...` cm3

verder | terug