Ruimtelijke figuren > Inhoud
1234567Inhoud

Testen

Opgave 19
a

Een bloembak heeft de vorm van een balk met een grondvlak van `2` bij `3` dm een hoogte van `4` dm. Hoe groot is de inhoud van deze bloembak?

b

Een vuilnisbak heeft de vorm van een cilinder. De deksel heeft een oppervlakte van ongeveer `28,26`  cm2 en de vuilnisbak heeft een hoogte van `11` dm. Hoe groot is de inhoud van de cilinder in cm?

Opgave 20

Je ziet hier een doos in de vorm van een prisma. De afmetingen zijn in cm.
De voorkant is een rechthoekige driehoek.

Bereken het volume van deze doos zowel in cm3 als in L.

verder | terug