Ruimtelijke figuren > Diagonaalvlakken
1234567Diagonaalvlakken

Voorbeeld 2

Van piramide `ABCD.T` is het grondvlak `ABCD` een vierkant met zijden van `4` cm. De top `T` van de piramide ligt `6` cm boven het snijpunt `S` van de diagonalen van `ABCD` . Je wilt een uitslag van deze piramide maken.
Hoe doe je dat?

> antwoord

Teken het grondvlak van de piramide op ware grootte en meet de lengte van `AC` .

Teken daarna diagonaalvlak `T A C` op ware grootte en bepaal de lengte van de ribbe `AT` van de piramide.

Maak nu een uitslag van de piramide, gebruik je passer voor de schuine opstaande ribben.

Opgave 6

Bekijk de piramide in Voorbeeld 2.

a

Teken het grondvlak van de piramide op ware grootte en meet de lengte van `AC` .

b

Teken diagonaalvlak `T A C` op ware grootte en bepaal de lengte van de ribbe `AT` van de piramide.

c

Hoe kun je nu met behulp van je passer de uitslag afmaken? Maak hem zo nauwkeurig mogelijk af.

verder | terug