Ruimtelijke figuren > Diagonaalvlakken
1234567Diagonaalvlakken

Testen

Opgave 13

Bepaal de maximale lengte van een spijker die je nog kunt opbergen in een balkvormig doosje met deksel van `4` cm bij `3,5` cm bij `2,5` cm. Geef je antwoord op een decimaal nauwkeurig in cm.

Opgave 14

In dit prisma is `ABCD.EFGH` een kubus met ribben van `6` cm. Punt `K` ligt `10` cm boven het midden van `AB` en punt `L` ligt `10` cm boven het midden van `CD` .

a

Bepaal de lengte van `DK` .

b

Is `ABGH` een diagonaalvlak van dit prisma? Licht je antwoord toe.

verder | terug