Ruimtelijke figuren > Totaalbeeld
1234567Totaalbeeld

Testen

Opgave 7

Je ziet verschillende ruimtelijke figuren.

Geef van elke figuur de juiste naam. Geef bij prisma's en piramides ook aan hoeveelzijdig ze zijn.

Opgave 8

Dit is een kartonnen geschenkverpakking in de vorm van een vijfzijdig prisma. De horizontale bodem is een rechthoek van `2` dm bij `3` dm. Het vijfhoekige voorvlak heeft twee verticale zijden van `2` dm en de complete hoogte van de doos is `2,5` dm. De ribbe die de bovenste rand van de doos vormt zit precies boven het midden van de bodem.

a

Teken zelf deze doos.

b

Teken een uitslag van deze doos.

c

Bereken de inhoud van deze geschenkverpakking.

Opgave 9

Reken om.

a

`2620` cm3 `= ...` dm3

b

`2620` mL `= ...` L

c

`2,5` m3 `= ...` L

Opgave 10

Van piramide `ABCD.T` is grondvlak `ABCD` een rechthoek met `AB=5` cm en `BC=4` cm. De top van de piramide zit recht boven punt `D` en `DT=3` cm.

a

Hoe groot is de lengte van `CT` ?

b

Hoe groot is de lengte van `BT` ?

Opgave 11

Van balk `ABCD.EFGH` geldt `AB=5` cm, `AD=3` cm en `AE=3` cm.

a

Welk hoekpunt heeft geen grensvlak gemeen met punt `E` ?

b

Welke ribben zijn evenwijdig met `BC` ?

c

Teken diagonaalvlak `ACGE` op ware grootte en bepaal de lengte van een lichaamsdiagonaal van deze balk.

Opgave 12

Een doos heeft de vorm van een balk met een breedte van `16,5`  cm, een diepte van `12,0`  cm en een hoogte van `21,5`  cm.

Hoe lang is de langste rechte stok die nog precies in de doos past?

verder | terug