Formules omtrek en oppervlakte > Totaalbeeld
123456Totaalbeeld

Samenvatten

Bij veel bijzondere 2D-figuren kun je de oppervlakte (en soms de omtrek) berekenen vanuit gegeven zijden en hoogtes. Dit kun je beschrijven met een formule. In dit onderwerp kom je bijvoorbeeld formules voor de omtrek en de oppervlakte van een cirkel tegen. Maar er zijn ook formules af te leiden voor de oppervlakte van een driehoek en van sommige vierhoeken.
En daarmee kun je dan weer de omtrek en de oppervlakte van allerlei vlakke figuren berekenen.

De volgende opgaven zijn bedoeld om overzicht over het onderwerp Formules voor omtrek en oppervlakte te krijgen. Dit betreft de onderdelen 1, 2, 3, 4 en 5 van dit onderwerp. Het is nuttig om er een eigen samenvatting bij te maken.

Je kunt ook deze spiekbriefjes gebruiken.

Begrippenlijst
Activiteitenlijst
Opgave 1

Veel figuren kun je verdelen in rechthoeken en halve rechthoeken. Of je kunt er een rechthoek omheen tekenen waarvan je rechthoeken en halve rechthoeken af moet trekken om de figuur te krijgen.

a

Hoe bereken je van zo'n figuur de oppervlakte? Teken zelf een voorbeeld!

b

Kun je van zo'n figuur ook altijd de exacte omtrek vaststellen? Wanneer kan dat wel?

Opgave 2

Je ziet hier twee bijzondere vierhoeken en een driehoek.

Schrijf bij elke figuur de juiste oppervlakteformule. Bereken vervolgens die oppervlakte.

Opgave 3

Bekijk de figuur hiernaast op een cm-rooster.

a

Bereken de oppervlakte van deze figuur.

b

Bereken de omtrek van deze figuur in mm nauwkeurig.

Opgave 4

Een cirkel heeft een straal `6` cm.

a

Bereken de omtrek van deze cirkel in mm nauwkeurig. Laat zien hoe je daarbij de formule voor de omtrek van een cirkel gebruikt.

b

Bereken de oppervlakte van deze cirkel in mm2 nauwkeurig. Laat zien hoe je daarbij de formule voor de oppervlakte van een cirkel gebruikt.

Opgave 5

Een cirkel heeft middelpunt `M` en straal `r` cm.

a

De omtrek van deze cirkel is `100` cm. Laat zien, hoe je de diameter `d = 2 r` berekent in mm nauwkeurig.

b

De oppervlakte van deze cirkel is `100` cm2. Laat zien, hoe je de diameter `d = 2 r` berekent in mm nauwkeurig.

verder | terug