Rekenen > Afronden
1234567Afronden

Inleiding

Arnoud heeft in de supermarkt `0,170` kg komijnekaas gekocht.
Die komijnekaas kost € 11,80 per kg.
Op de kassabon staat dat hij € 2,01 moet betalen.
Maar dat komt er niet precies uit als je `0,170xx11,80` uitrekent.
Er wordt op centen afgerond.

Je leert in dit onderwerp:

  • decimale getallen correct afronden;

  • afronden in praktijksituaties;

  • het gemiddelde van een aantal gegeven decimale getallen berekenen.

Voorkennis:

  • wat kommagetallen zijn en hoe ons decimale getallensysteem in elkaar zit;

  • hoe je getallen op een getallenlijn kunt plaatsen en hoe je aangeeft dat het éne getal groter|kleiner is dan het andere;

  • rekenen met kommagetallen en de begrippen som, verschil, product en quotiënt gebruiken.

verder | terug