Breuken > Wat is een breuk?
123456Wat is een breuk?

Verwerken

Opgave 10

Je ziet hier een rechthoek van `7` cm lengte en `1` cm breedte verdeeld in zeven gelijke delen.

a

Geef met een breuk aan welk deel van de rechthoek is gekleurd.

b

Welk getal is de noemer van de breuk? En welk getal de teller?

c

Leg met behulp van je figuur uit, dat `4/14 = 2/7` .

d

Stel je tekent nog twee van die rechthoeken die je helemaal kleurt. Hoe geef je met een samengestelde breuk aan wat er is gekleurd?

Opgave 11

Schrijf de volgende breuken zo eenvoudig mogelijk.

a

`8/12 = ...`

b

`8/10 = ...`

c

`12/15 = ...`

d

`4/13 = ...`

e

`5/85 = ...`

f

`85/5 = ...`

Opgave 12

Uit onderzoek blijkt dat je elke dag gemiddeld ongeveer `8`  uur slaapt, `1,5`  uur eet en `2` uur televisie kijkt.

a

Hoe groot is het deel van de dag dat je slaapt?

b

Als een mens in totaal `84` jaar oud wordt, welk deel van zijn leven heeft hij dan geslapen?

c

Hoe groot is het deel van de dag dat je aan het eten bent?

d

Welk deel van zijn leven kijkt een mens gemiddeld televisie?

verder | terug