Breuken > Wat is een breuk?
123456Wat is een breuk?

Voorbeeld 1

"Van mensen van rond de 30 jaar oud dragen al vier op de tien personen een bril of contactlenzen."

Dit is een uitspraak die is te vinden in een artikel van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Welk deel van een groep van dertigjarigen zouden er een bril of contactlenzen moeten dragen?

> antwoord

De uitspraak "vier op de tien" betekent dat van elke `10` personen er `4` een bril of contactlenzen dragen.
Dat is `4/10` deel.

Opgave 5

Schrijf in de volgende gevallen het beschreven deel als breuk.

a

`7` van de `12` personen bestellen een pizza.

b

Van elke `100` mensen hebben er `45` een bril.

c

`1` minuut is een deel van `1` uur.

d

`7` cm is een deel van `1` m.

Opgave 6

Lees het stukje over het voor komen van kleurenblindheid.

Kleurenblindheid

Kleurenblindheid is het wijdst verspreid onder blanke westerse mannen. Op elke 100 mannen lijden er ongeveer 11 aan één of andere vorm van kleurenblindheid. Onder Aziatische mannen is dat aandeel veel lager, slechts 1 op elke 20 Aziatische mannen is kleurenblind.

a

Welk deel van de westerse mannen is kleurenblind? Geef je antwoord als breuk.

b

Welk deel van de Aziatische mannen is kleurenblind?

c

Laat zien dat het aandeel Aziatische mannen dat kleurenblind is kleiner is dan het aandeel westerse mannen dat kleurenblind is.

verder | terug