Breuken > Wat is een breuk?
123456Wat is een breuk?

Voorbeeld 2

Je koopt met twee vrienden een pakje met vier repen chocola.
Je verdeelt deze `4` repen dus met `3` personen, ieder even veel. Hoeveel krijgt elk?

> antwoord

Ieder krijgt dan `4/3` deel.

Dat is meer dan een hele reep: `4/3 = 1 + 1/3 = 1 1/3` .

Opgave 7

Je verdeelt `15` repen chocolade met zijn zessen.

Hoeveel chocoladerepen krijgt ieder? Schrijf je antwoord als breuk.

Opgave 8

Je kent de tandwielen van technisch Lego wel. Ze zijn er met verschillende hoeveelheden tanden. Neem twee tandwielen waarvan de tanden in elkaar grijpen.

a

Beide tandwielen hebben `20` tanden. Als je het éne tandwiel één keer helemaal ronddraait, hoeveel draait het andere dan rond?

b

De tandwielen zijn verschillend: het kleinste heeft `8` tanden, het grootste `18`  tanden.
Je draait het kleinste één keer helemaal rond. Hoeveel draait het grootste tandwiel?

c

De tandwielen zijn verschillend: het kleinste heeft `8` tanden, het grootste `18`  tanden.
Je draait het grootste één keer helemaal rond. Hoeveel draait het kleinste tandwiel?

verder | terug