Breuken > Wat is een breuk?
123456Wat is een breuk?

Voorbeeld 3

Hier zie je hoe een breuk systematisch wordt vereenvoudigd.

Opgave 9

Vereenvoudig de volgende breuken als dat kan:

a

`12/32 = ...`

b

`12/31 = ...`

c

`14/12 = ...`

d

`8/10 = ...`

verder | terug