Breuken > Wat is een breuk?
123456Wat is een breuk?

Testen

Opgave 14

Je ziet hier een verdeling van twee rechthoeken in negenden.

a

Hoeveel negenden zijn er in totaal gekleurd? Schrijf je antwoord als breuk.

b

Hoeveel negenden zijn er van de onderste rechthoek gekleurd? Vereenvoudig deze breuk zo ver mogelijk.

c

Schrijf het totaal aantal gekleurde delen als een samengestelde breuk.

verder | terug