Breuken > Breuk en kommagetal
123456Breuk en kommagetal

Verkennen

Opgave V1

Van deze pizza Quattro Stagioni is `1/4` deel bedekt met salami.
Als je een hele pizza met salami bedekt, gebruik je `50` gram.

a

Hoeveel gram salami zou er dus op de pizza Quattro Stagioni moeten liggen?

Emilia rekent dit uit door `0,25 xx 50` in een rekenapp in te voeren.

b

Ga na, dat daar inderdaad hetzelfde uit komt.

verder | terug