Breuken > Breuk en kommagetal
123456Breuk en kommagetal

Testen

Opgave 14

Schrijf als decimaal getal (indien nodig benaderd in drie decimalen):

a

3 25

b

3 2 11

Schrijf de volgende decimale getallen als breuk:

c

0,45

d

3,02

Opgave 15

Bereken, eventueel op drie decimalen nauwkeurig:

a

2 5 deel van `14`

b

5 6 deel van `14`

verder | terug