Breuken > Breuken vergelijken
123456Breuken vergelijken

Verwerken

Opgave 10

Hier wordt vijf keer een breuk beschreven.

  • `3` van de `5`

  • `3 // 4`

  • vijf-zevende deel

  • `0,55`

  • `7` van de `11`

a

Zet de breuk er telkens achter.

b

Schrijf de breuken uit a van klein naar groot op. Gebruik daarbij het teken voor "kleiner dan" .

Opgave 11

Vul `lt` , `gt` of = in:

a

`2/11 \ ... \ 3/11`

b

`2/11 \ ... \ 2/10`

c

`2/10 \ ... \ 3/11`

d

`1 3/8 \ ... \ 1 1/3`

e

`1/3 \ ... \ 0,33`

f

`0,1538 \ ... \ 2/13`

Opgave 12

Volgens de statuten van sportclub LLDM moet `3/4` deel van de leden op een vergadering aanwezig zijn om over een voorstel te mogen stemmen. Als men over een wijziging van de statuten stemt moet `2/3` van de aanwezigen vóór stemmen om die wijziging aan te nemen.

a

Op een ledenvergadering zijn `176` van de `234` leden aanwezig. Mag er worden gestemd?

b

Voor een voorstel tot wijziging van de statuten stemmen `117` van de aanwezige leden. Wordt het voorstel aangenomen?

verder | terug