Breuken > Breuken vergelijken
123456Breuken vergelijken

Voorbeeld 1

Wat is meer `3/10` of `2/7` ?

> antwoord
10 7
20 14
30 21
40 28
50 35
60 42
70 49

56

63

70

Breuken kun je vergelijken door ze gelijknamig te maken.
Je vergelijkt dan de tafel van `10` met de tafel van `7` .
Het kleinste getal dat in beide voorkomt is `70` .
Daarom zet je beide breuken om in een breuk met noemer `70` .

`3/10 = (3xx7)/(10xx7) = 21/70` en `2/7 = (2xx10)/(7xx10) = 20/70` , dus `3/10 > 2/7` .

Je kunt de breuken ook vergelijken door ze eerst beide om te zetten naar een kommagetal: `3/10 = 0,3` en `2/7 ~~ 0,285714` .
Ook nu zie je snel welke van beide het grootst is.

Opgave 4

Bekijk Voorbeeld 1 en werk met de breuken `2/7` en `4/15`

a

Hoe kun je het getal vinden dat zowel in de tafel van `7` als die van `15` voorkomt?

b

Vergelijk door gelijknamig maken de breuken `2/7` en `4/15` .

Opgave 5

Neem nu de breuken `6/25` en `4/15` .

a

Vergelijk ze door gelijknamig maken.

b

Waarom is nu niet handig om van de noemer gewoon `25xx15=375` te maken?

Opgave 6
a

Vergelijk de breuken `6/25` en `4/15` door ze eerst naar kommagetallen om te zetten.

b

Waarom is dit eigenlijk ook een vorm van gelijknamig maken?

verder | terug