Breuken > Breuken vergelijken
123456Breuken vergelijken

Uitleg

Als je wilt weten welk deel groter is, moet je breuken vergelijken.

`5/12` deel is minder dan `7/12` deel. Je schrijft: `5/12 < 7/12` .

`7/12` deel is meer dan `7/13` deel. Je schrijft: `7/12 > 7/13` .

Als je `2/3` en `3/4` met elkaar wilt vergelijken zonder een plaatje te maken, kun je de breuken het best eerst gelijknamig maken. Je maakt dan de noemers van beide breuken gelijk:

  • `2/3 = 4/6 = 6/9 = 8/12`

  • `3/4 = 6/8 = 9/12`

Dus: `2/3 < 3/4` .

Opgave 1

Van breuken met gelijke noemers of gelijke tellers kun je snel zien welke het grootst is. Vul het juiste teken `gt` of `lt` in.

a

`3/8 \ \ ... \ \ 5/8`

b

`6/10 \ ... \ 7/10`

c

`3/5 \ ... \ 3/4`

d

`7/9 \ ... \ 7/12`

Opgave 2

Breuken met ongelijke tellers en noemers maak je eerst gelijknamig. Vul het juiste teken `gt` of `lt` in.

a

`2/10 \ ... \ 19/100`

b

`2/15 \ ... \ 1/5`

c

`3/4 \ ... \ 2/3`

d

`13/16 \ ... \ 7/8`

Opgave 3

Je kunt breuken ook goed vergelijken door er eerst kommagetallen van te maken.

Doe de voorgaande opgave nog eens, maar nu met behulp van kommagetallen.

verder | terug