Breuken > Breuken vergelijken
123456Breuken vergelijken

Testen

Opgave 14

Vul het juiste teken `lt` , `=` of `gt` in:

a

`5/6 \ ... \ 2/3`

b

`7/9 \ ... \ 9/12`

c

`14/18 \ ... \ 21/27`

Opgave 15

Op school A zijn `5` van de `120` personeelsleden ziek, van school B zijn dat er `4` van de `105` .

Op welke school zijn naar verhouding de meeste personeelsleden ziek?

verder | terug