Breuken > Breuken vergelijken
123456Breuken vergelijken

Theorie

Je kunt breuken met elkaar vergelijken door:

  • eerst gelijknamig maken, je maakt dan de noemers van beide breuken gelijk.

  • van beide breuken kommagetallen te maken.

In de voorbeelden zie je hoe dit in zijn werk gaat.

verder | terug