Breuken > Breuken optellen/aftrekken
123456Breuken optellen/aftrekken

Verwerken

Opgave 11

Bereken de volgende optellingen en aftrekkingen. Doe dit zoveel mogelijk met de hand en controleer het antwoord met de rekenmachine.

a

`3/5 + 1/3 = ...`

b

`3/5 - 1/3 = ...`

c

`7/12 + 5/6 = ...`

d

`5/6 - 7/12 = ...`

Opgave 12

Voer de berekeningen in de voorgaande opgave ook uit met de rekenmachine, maar zonder gebruik te maken van de breukentoets.
Geef je antwoorden als decimale getallen, als nodig in drie decimalen nauwkeurig.

Opgave 13

Anneke, Henk en Frits verdelen een taartje. Vreetzak Frits neemt `2/3` deel van de taart, Anneke snijdt (bescheiden als ze is) `1/12` deel van de taart af.

a

Welk deel van het taartje hebben Anneke en Frits samen?

b

Welk deel blijft er over voor Henk?

Opgave 14

In een stad is `1//3` deel van mannen boven de 40 jaar en `1//7` deel van de vrouwen boven de 40 jaar. Er zijn ongeveer evenveel mannen als vrouwen.

a

Welk deel van mensen in die stad is boven de 40 jaar?

b

Waarom kun je het antwoord bij a alleen berekenen omdat er ongeveer evenveel mannen als vrouwen in deze stad wonen?

verder | terug