Breuken > Breuken optellen/aftrekken
123456Breuken optellen/aftrekken

Voorbeeld 1

  • `1/2 + 1/3 = 3/6 + 2/6 = 5/6` .

Denk er wel om dat beide breuken delen van hetzelfde geheel moeten zijn!

Opgave 3

Bekijk Voorbeeld 1.

a

Maak zelf zo'n tekening bij `2/5 + 1/4` .

b

Waarom moeten de twee rechthoeken waarvan je `2/5` en `1/4` deel hebt aangegeven even groot zijn?

c

Waarom maak je de éne verdeling horizontaal en de andere verticaal?

d

Bereken `2/5 + 1/4` .

Je kunt `2/5 + 1/4` ook exact berekenen met de rekenmachine en (behalve de toetsen voor de cijfers) alleen de toetsen en .

e

Wat is dan de uitkomst van deze optelling?

Opgave 4

Bekijk de optelling `3/7 + 5/8` .

a

Teken eerst `3/7` als een deel van een rechthoek en daarna `5/8` deel van dezelfde rechthoek.

b

Leg uit dat `3/7 + 5/8 = 59/56` .

c

Waaruit blijkt dat deze optelling meer dan één rechthoek oplevert? Hoe schrijf je het antwoord zo, dat dit duidelijk is?

d

Je kunt de optelling ook wel met behulp van decimalen doen. Geef dan het antwoord in vier decimalen nauwkeurig.

e

Ga na, dat dit antwoord hetzelfde is als dat bij b en c.

f

Hoeveel is `5/8 - 3/7` ? Geef eerst je antwoord als breuk en daarna in vier decimalen.

Opgave 5

Bereken (geef je antwoord als breuk én als decimaal getal in drie decimalen):

a

`2/11 + 3/11`

b

`3/8 - 1/4`

c

`7/10 + 2/5`

d

`5/8 + 5/6`

e

`5/6 - 5/8`

verder | terug