Breuken > Breuken optellen/aftrekken
123456Breuken optellen/aftrekken

Testen

Opgave 17

Doe de volgende berekeningen:

a

`7/9 + 13/21 =`

b

`7/9 - 13/21 =`

c

`5/6 + 2/3 =`

d

`5/6 - 2/3 =`

Opgave 18

`2/3` deel van de `144` docenten komt met de auto naar school, `1/8` deel loopt en de rest fietst naar school.

a

Welk deel van de docenten komt niet met de auto?

b

Welk deel komt op de fiets?

c

Hoeveel docenten zijn dat?

verder | terug