Breuken > Breuken optellen/aftrekken
123456Breuken optellen/aftrekken

Theorie

Wil je breuken optellen of aftrekken dan moet je ze eerst gelijknamig maken.
Je maakt dan de noemers van beide breuken gelijk.

Bij samengestelde breuken maak je eerst van de gehelen ook breuken, bijvoorbeeld `2 = 6/3` .

Soms kun je bij het optellen/aftrekken van twee breuken werken met kommagetallen.
Zeker is dat het geval als je de uitkomst in (of afgerond op) een bepaald aantal decimalen wilt hebben.

Vaak hebben de moderne rekenmachines een zogenaamde "breukentoets" .
Daarmee kun je breuken invoeren en ermee rekenen, dat wil zeggen: de rekenmachine rekent voor jou.

verder | terug