Breuken > Breuken vermenigvuldigen
123456Breuken vermenigvuldigen

Toepassen

Stel dat `1` op de `12` werkende Nederlanders werkt in de horeca. En ook dat daarvan `2/15` deel in een Italiaans restaurant werkt.

Welk deel van alle werkende Nederlanders werkt dan in een Italiaans restaurant?

Je moet nu `2/15` deel van  `1/12` deel uitrekenen: `2/15 xx 1/12 = 2/180 = 1/90` .

Dus `1` op de `90` werkende Nederlanders werkt dan bij een Italiaans restaurant in NL.

Opgave 11Werkenden
Werkenden

Bij Toepassen zie je hoe je het vermenigvuldigen van breuken toepast in de praktijk.

a

Welk deel van de werkende Nederlanders werkt wel in de horeca, maar niet bij een Italiaans restaurant?

In een stad bestaat `3/5` deel van de beroepsbevolking uit mannen van 20 jaar of ouder. Van die mannen is ongeveer `1` op de `40` werkloos.
b

Welk deel van de beroepsbevolking bestaat uit werkloze mannen van 20 jaar of ouder?

c

Deze stad heeft op het moment een beroepsbevolking van `86315` mensen. Hoeveel werkloze mannen van 20 jaar of ouder zijn er?

Opgave 12Sportblessures
Sportblessures

Zo’n `9` miljoen Nederlanders doen aan sport. Bij al die activiteit komen nogal wat blessures voor: elk jaar moet 1 op de 5 sporters medisch worden behandeld. 1 / 6 deel van alle sportblessures zijn knieblessures.

a

Het hoeveelste deel van alle 17 miljoen Nederlanders doet aan sport?

b

Het hoeveelste deel van alle Nederlanders moet voor een sportblessure worden behandeld?

c

Hoeveel sportende Nederlanders krijgen in de loop van het jaar een knieblessure? Schrijf je berekening op.

verder | terug