Breuken > Breuken vermenigvuldigen
123456Breuken vermenigvuldigen

Voorbeeld 1

Je wilt 3 4 deel van een halve pizza eten. Je ziet aan de figuur dat je dan 3 8 deel van de hele pizza opeet.

Je kunt dit ook zo uitrekenen: 3 4 × 1 2 = 3 × 1 4 × 2 = 3 8 .

Ook kun je de breukentoets van je rekenmachine gebruiken:

levert meteen 3 8 .

Opgave 3

Bekijk Voorbeeld 1.

a

Hoe vermenigvuldig je twee breuken met de hand?

b

Voer zelf de berekening met de breukentoets uit.

Je kunt `3/4 xx 1/2` ook exact berekenen met de rekenmachine zonder de breukentoets te gebruiken. Je hebt behalve de toetsen voor de cijfers alleen de toetsen en nodig.

c

Wat is dan de uitkomst van deze vermenigvuldiging?

Opgave 4

Bekijk de vermenigvuldiging `6/7 xx 5/8` .

a

Voer de vermenigvuldiging met de hand uit.

b

Kun je de breuk nog vereenvoudigen?

c

Je kunt ook vereenvoudigen voordat je de tellers en de noemers vermenigvuldigt. Laat zien hoe dat gaat.

Opgave 5

Bereken nu met de hand of je rekenmachine (geef je antwoord als breuk):

a

`2/11 xx 3/11`

b

`3/8 xx 1/4`

c

`7/10 ⋅ 2/5`

d

`3/8 ⋅ 5/6`

e

`5/12 xx 15/8`

verder | terug