Breuken > Breuken vermenigvuldigen
123456Breuken vermenigvuldigen

Verkennen

Opgave V1

Emilia en haar vriendin Yousra bestellen samen een grote pizza. Ze snijden hem in twee gelijke delen, een helft voor Emilia en een helft voor Yousra. Yousra eet van haar helft maar `3/4` deel op.

a

Welk deel van de hele pizza is dat?

b

Leg uit dat het bij a eigenlijk gaat om het vermenigvuldigen van twee breuken.

verder | terug