Breuken > Breuken vermenigvuldigen
123456Breuken vermenigvuldigen

Inleiding

Emilia en haar vriendin Yousra bestellen samen een grote pizza. Emilia eet de helft van de pizza op, Yousra eet 3 8 deel van de pizza.

Hier zie je dat 3 8 deel hetzelfde is als 3 4 van 1 2 . Kijk maar goed naar de figuur.
Maar wat heeft dit te maken met het vermenigvuldigen van breuken?

Je leert in dit onderwerp:

  • breuken vermenigvuldigen.

Voorkennis:

  • rekenen met decimale getallen, zowel met de hand als met de rekenmachine, in de juiste rekenvolgorde;

  • de begrippen breuk (met teller en noemer) en samengestelde breuk kennen;

  • breuken vereenvoudigen, als decimaal getal schrijven en met elkaar vergelijken;

  • breuken optellen en aftrekken.

verder | terug