Breuken > Breuken vermenigvuldigen
123456Breuken vermenigvuldigen

Testen

Opgave 13

Doe de volgende berekeningen handmatig of met je rekenmachine.

a

`7/9 xx 13/21 =`

b

`5 1/6 * 1 2/3 =`

c

`5 1/6 * 24 =`

Opgave 14

`2/3` deel van de `144` docenten komt met de auto naar school, `1/8` deel daarvan woont minder dan `10` km van school.

a

Welk deel van de docenten komt met de auto naar school en woont toch minder dan `10` km van school?

b

Hoeveel docenten zijn dat?

verder | terug