Breuken >

Testen

Opgave 5

Als meneer en mevrouw de Ruiter voor hun dochtertje een basisschool gaan zoeken informeren ze bij de drie basisscholen in Overdal welk deel van de leerlingen uiteindelijk naar het vmbo gaat.

Basisschool aantal in groep 8 aantal naar vmbo
't Kompas 38 27
De Dolfijn 38 26
De Schakel 39 27
a

Vergelijk de drie scholen. Geef van iedere school aan welk deel van de leerlingen naar vmbo gaat.

b

Bij welk van deze drie scholen is het deel van de leerlingen dat naar vmbo gaat het grootst?

c

Vind je dit een belangrijk gegeven bij de keuze voor een basisschool?

Op een vmbo-school komt `2/5` deel van de brugklasleerlingen van "De Schakel" , `2/15` deel van "De Dolfijn" en `3/10` deel van "’t Kompas" .

d

Welk deel van de brugklassers heeft in Overdal op school gezeten?

Opgave 6

Bereken met met de hand of met de rekenmachine:

a

`1/4 + 4/15 = ...`

b

`4/15 - 1/4 = ...`

c

`2 1/4 + 1 4/15 = ...`

d

`2 1/4 - 1 4/15 = ...`

e

`1/4 xx 4/15 = ...`

f

`2 1/4 xx 1 4/15 = ...`

Opgave 7

Voer de berekeningen in de voorgaande opgave ook uit met de rekenmachine, maar zonder de breukentoets te gebruiken.
Geef antwoorden in drie decimalen nauwkeurig.

Opgave 8

De heer Daems zegt ontevreden tegen zijn mentorklas: "Op dit moment dreigen er `8` leerlingen te blijven zitten, dat is `2/7` deel van de klas!"

a

Bereken het aantal leerlingen in de klas.

Een kwart van de leerlingen die er slecht voor stonden en een vijfde deel van de leerlingen die er nog goed voor stonden, is uiteindelijk blijven zitten.

b

Ga na of de klas zich heeft verbeterd na de waarschuwing van meneer Daems.

Opgave 9

Van de scooters die uit een fabriek komen is `2/3` deel rood. `5/8` deel van de rode scooters is elektrisch, de rest loopt op benzine.

a

Welke deel van alle scooters is rood en elektrisch?

Per dag verlaten er `960` scooters de fabriek.

b

Hoeveel daarvan zijn rood en elektrisch?

De rode scooters die op benzine lopen worden in de fabriek gevuld met elk `2 1/3` liter benzine.

c

Hoeveel liter benzine wordt er dus op één dag getankt?

verder | terug