Verhoudingen > Verhoudingstabellen
123456Verhoudingstabellen

Voorbeeld 1

Jij verdient € 3,50 per uur.
Als je weet dat je in een bepaalde maand 24 uur gewerkt hebt, kun je uitrekenen hoeveel je in die maand verdiend hebt.

> antwoord

Bijvoorbeeld met een verhoudingstabel.

gewerkte uren 1 4 8 16 24
verdiensten (in €) 3,50 14,00 28,00 56,00 84,00

Je kunt de verhoudingstabel gebruiken om door te rekenen: 24 = 8 + 16 uur.
Dus dan verdien je 28 + 56 = 84 euro.

Maar je kunt het ook zo uitrekenen: `24 xx 3,50 = 84` euro.
Dat lukt hier gemakkelijk omdat je weet wat je voor `1` uur krijgt.

Opgave 3

Bekijk de tabel van Voorbeeld 1.

a

Hoeveel verdien je als in een bepaalde maand je `17` uur hebt gewerkt.
Maak je berekening op twee manieren.

b

Waarom is dit een verhoudingstabel?

c

Is de elke tabel ook een verhoudingstabel?

verder | terug