Verhoudingen > Verhoudingstabellen
123456Verhoudingstabellen

Voorbeeld 2

Er zijn ook mensen die folders rondbrengen.
Daarvoor krijgen ze een vast bedrag en daar bovenop een bedrag per folder.
Bijvoorbeeld een vast bedrag van € 2,50.
En nog € 0,10 per folder.

aantal folders 0 1 2 5 10 100
verdiensten (in €) 2,50 2,60 2,70 3,00 3,50 12,50

Dit is geen verhoudingstabel: de verdiensten bij 2 folders zijn niet 2 keer zoveel dan bij 1 folder.
Dat komt omdat er telkens een vast bedrag van € 2,50 bij komt. Zonder dat vaste bedrag was er wel sprake van een verhoudingstabel.

Als je trouwens in een uur 100 folders kunt rondbrengen, zijn de verdiensten per uur nog niet zo slecht!

Opgave 4

Bekijk de tabel van Voorbeeld 2.

a

Bereken telkens de verhouding: verdiensten / aantal folders.

b

Waarom is dit geen verhoudingstabel?

Opgave 5

De auto van Jasper's vader verbruikt ongeveer 7 liter benzine voor elke 100 km die hij ermee rijdt.

afstand (in kilometer) 100 10 5 50 65
benzineverbruik (in liter) 7a

Vul de tabel verder in.

b

Is dit een verhoudingstabel? Leg uit.

c

Jasper's vader moet voor de korfbalclub rijden. De rit is 115 km. Laat zien hoe je met de tabel kunt berekenen hoeveel benzine hij daarvoor verbruikt.

Opgave 6

Je hebt waarschijnlijk wel eens met het openbaar vervoer gereisd. Tot 2010 gebruikte je daarvoor een strippenkaart. Op die strippenkaart moest je altijd 1 strip meer afstempelen dan het aantal zones waar de bus of tram doorheen rijdt.

aantal zônes 1 2 3 4 7
aantal strippen 2a

Vul de tabel verder in.

b

Is de tabel hierboven een verhoudingstabel? Verklaar je antwoord.

verder | terug