Verhoudingen > Verhoudingstabellen
123456Verhoudingstabellen

Theorie

Een verhoudingstabel is een tabel waarin de getallen in de éne rij kunnen worden berekend door die van de andere rij met een vast getal te vermenigvuldigen. Daarom zijn in alle kolommen de verhoudingen hetzelfde.

gewerkte uren 3 5 8 2,5
verdiensten 12 20 32 10

Je ziet hier een verhoudingstabel, alle getallen van de onderste rij zijn 4 keer zo groot als die in de onderste rij. Hun verhouding is steeds `1 : 4` .

Je ziet ook dat je bijvoobeeld de verdiensten bij `8` gewerkte uren kunt berekenen door die bij `3` en `5` gewerkte uren op te tellen.

Je ziet ook dat je bijvoobeeld de verdiensten bij `2,5` gewerkte uren kunt berekenen door die bij `5` gewerkte uren te halveren.

verder | terug