Verhoudingen > Rekenen met verhoudingstabellen
123456Rekenen met verhoudingstabellen

Uitleg

In de volgende verhoudingstabel wordt gerekend door:

  • bovenste en bijbehorende onderste getallen met hetzelfde getal te vermenigvuldigen;

  • bovenste en bijbehorende onderste getallen door hetzelfde getal te delen;

  • bovenste en bijbehorende onderste getallen samen te nemen.

De verhouding in deze tabel blijft steeds 1 : 4.

gewerkte uren 1 4 12 6 2 21
verdiensten (in €) 4 16 48 12 8 84

Verhoudingstabellen zijn erg handig om verhoudingen te vergelijken. Vaak ga je dan "terugrekenen naar hetzelfde getal" , meestal  1. Bekijk bij Opgave 2 hoe dat gaat.

Opgave 1

Bekijk de verhoudingstabel in de Uitleg .

a

Hoe kun je uit de kolom met de verdiensten voor 1 uur werken de verdiensten bij 12 uur werken afleiden?

b

Hoeveel zijn de verdiensten bij 24 uur werken?

c

Hoe leid je uit het antwoord bij b de verdiensten bij 8 uur werken af?

d

Hoeveel uur heb je gewerkt als je verdiensten 72 euro bedragen? Laat zien hoe je hier aan komt.

e

De verdiensten bij 21 uur kun je vinden door een aantal kolommen samen te nemen. Laat zien hoe dat gaat.

Opgave 2

Bij een groenteboer op de markt kosten 12 appels van de soort Golden Delicious € 3,50.

a

Laat met behulp van een verhoudingstabel zien hoeveel 22 appels via die soort bij deze groenteboer kosten.

b

Iemand moet voor haar Golden Delicious appels € 5,25 betalen. Hoeveel heeft ze er gekocht?

Appels van de soort Granny Smith kosten € 3,00 voor `10` stuks.

b

Welke van beide soorten appels is het goedkoopste?

verder | terug