Verhoudingen > Rekenen met verhoudingstabellen
123456Rekenen met verhoudingstabellen

Testen

Opgave 13

Vul de volgende verhoudingstabel in:

12 6 2 8 3 5 7
9

Opgave 14

In klas 1A zitten `12`  meisjes en `8`  jongens, in klas 1B zijn er `14`  meisjes van de `25`  leerlingen. Sascha vindt dat in 1A naar verhouding meer meisjes zitten.

Laat met een berekening zien of ze gelijk heeft.

verder | terug