Verhoudingen > Rekenen met verhoudingstabellen
123456Rekenen met verhoudingstabellen

Theorie

Je kunt rekenen in een verhoudingstabel door:

  • bovenste en bijbehorende onderste getallen met hetzelfde getal te vermenigvuldigen;

  • bovenste en bijbehorende onderste getallen door hetzelfde getal te delen;

  • bovenste en bijbehorende onderste getallen samen te nemen.

Met verhoudingstabellen kun je heel goed verhoudingen vergelijken, zie het Voorbeeld 2.

verder | terug