Verhoudingen > Procenten
123456Procenten

Toepassen

Opgave 13Jongeren en ouderen
Jongeren en ouderen

Nederland heeft ongeveer 16,5 miljoen inwoners. Daarvan hoort ongeveer 23% tot de jongeren, mensen die jonger zijn dan 20 jaar. Verder heeft 61% een leeftijd vanaf 20 tot 65 jaar.

a

Hoeveel jongeren telt Nederland ongeveer? Rond af op één decimaal.

b

Hoeveel mensen van 65 jaar en ouder telt Nederland ongeveer?

Opgave 14Autosloop
Autosloop

Als auto’s worden afgedankt, worden ze verwerkt tot afval nadat zoveel mogelijk bruikbare delen zijn verwijderd. Dit plaatje laat dat zien.

Hoeveel kg van een sloopauto met een gewicht van 935 kg komt voor hergebruik in aanmerking?

verder | terug