Verhoudingen > Procenten
123456Procenten

Verwerken

Opgave 10

Schrijf als percentage:

a

0,16

b

0,265

c

1,6

Opgave 11

Bereken:

a

42% van 460.

b

13% van 16 miljoen.

c

0,35% van 14400.

Opgave 12

In het schooljaar 2009/2010 waren er ongeveer 3.806.000 personen bij een onderwijsinstelling ingeschreven.

a

Daarvan zat 24,6% op een school voor voortgezet onderwijs. Hoeveel personen zijn dat?

16,7% van die 3.806.000 personen waren studenten in het hoger onderwijs. Van al die studenten zat 36,6% op een universiteit.

b

Hoeveel universiteitsstudenten waren er dat jaar?

verder | terug