Verhoudingen > Procenten
123456Procenten

Voorbeeld 1

Je wilt uitrekenen hoeveel 24 procent van € 60,00 is. Dat kan op meerdere manieren:

  • 24% = 24 100 , dus 24% van € 60,00 is 24 100 × 60 = 14,40.

  • 24% = 24 100 = 0,24, dus 24% van € 60,00 is 0,24 × 60,00 = 14,40.

  • 24% is 24 van elke 100. Met een verhoudingstabel vind je:

    deel 24 ... 14,4
    geheel 100 1 60

    Je ziet dat je "via 1 rekent" : eerst delen door 100 en dan vermenigvuldigen met 60.

Dus 24 procent van € 60,00 is € 14,40.

Opgave 4

Bereken 11% van 2150 door

a

11% als breuk te schrijven.

b

11% als decimaal getal te schrijven.

c

met een verhoudingstabel via 1 te rekenen.

Opgave 5

Janita's zakgeld bedraagt € 48,00. Van dit bedrag stort zij elke maand 15% op de bank.

Bereken hoeveel geld dat is.

Opgave 6
woonlasten: 20%
belastingen: 42%
voeding: 17%
kleding: 5%
auto: 13%
overig: 3%

Uit een landelijk onderzoek in 2010 is naar voren gekomen, dat een modaal gezin een jaarinkomen van € 32.500,00 besteedt zoals in de tabel is te zien.

a

Bereken hoeveel dit gezin jaarlijks uitgeeft aan kleding.

b

Hoeveel geld gaat jaarlijks naar de diverse belastingen?

Opgave 7

In 2000 was van de 23,1 miljard euro aan totale uitgaven van Nederland (overheid, bedrijven, instellingen, huishoudens samen) 5,5% bestemd voor het onderwijs. In 2009 bedroegen de totale uitgaven 37,9 miljard, waarvan 6,6% naar het onderwijs ging.

Met hoeveel miljard zijn de onderwijsuitgaven in die 9 jaar gestegen?

verder | terug