Verhoudingen > Procenten
123456Procenten

Voorbeeld 2

Je hebt een computer met een harde schrijf met een opslagruimte van 80 Gigabyte.
Je ziet bij "Eigenschappen" dat daarvan 62,9% is gebruikt.
Je wilt weten hoeveel Gb (Gigabyte) er bezet is en dus ook hoeveel er nog vrij is.

> antwoord

Je rekent 62,9% van 80 uit: 0,629 × 80 = 50,32.
Er is dus 50,32 Gb bezet.
En er is daarom nog 80 - 50,32 = 29,68 Gb vrij beschikbaar.

Opgave 8

Je hebt een harde schijf van 240 Gb (gigabyte). Daarvan is 64% inmiddels vol.

Hoeveel Gb heb je nog over?

Opgave 9

Je zet € 3000,- op de bank tegen een rente van 5% per jaar.

a

Hoeveel euro rente krijg je over het eerste jaar?

b

Hoeveel euro rente krijg je over het tweede jaar?

verder | terug