Verhoudingen > Procenten
123456Procenten

Uitleg

Het Franse "pro cent" betekent "per honderd" .
Dus 1 procent betekent 1 van elke 100.
Dan wordt dat dus 1 100 deel van het totaal. Je schrijft: 1% = 1 100 .

Dus 1% van 500 is 1 100 deel van 500. Dat is 1 100 × 500 = 5.

En 12% van 500 is 12 100 deel van 500. Dat is 12 100 × 500 = 60.

12% is een percentage van 500.

Opgave 1

Schrijf als breuk:

a

`1` %

b

`15` %

c

`23` %

d

`115` %

e

`5,5` %

Opgave 2

Schrijf als percentage:

a

`0,25`

b

`0,375`

c

`0,001`

d

`3,14`

Opgave 3

Bereken:

a

10% van 350.

b

12% van € 68,00.

c

3,4% van 15600.

d

5,5% van 23,1 miljard euro

verder | terug