Verhoudingen > Procenten
123456Procenten

Inleiding

Jeroen legt een deel van het geld dat hij maandelijks binnenkrijgt opzij (op een spaarrekening).

Deze maand heeft hij aan zakgeld en aan zijn bijbaantje samen € 65 verdiend. Welk deel daarvan zal hij op de spaarrekening zetten? Hij denkt dat hij wel `60` % van zijn geld opzij kan zetten.

Je ziet hier het procentteken.
Eén procent is eenhonderdste deel ergens van.
Rekenen met procenten is dus eigenlijk rekenen met breuken met een noemer van 100.

Je leert in dit onderwerp:

  • het begrip procent;

  • een percentage van een gegeven getal berekenen.

Voorkennis:

  • rekenen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen) met decimale getallen en met breuken en alle begrippen die daarbij horen;

  • rekenen met verhoudingstabellen in daarvoor geschikte situaties.

verder | terug