Verhoudingen > Procenten
123456Procenten

Testen

Opgave 15

Schrijf als percentage:

a

0,534

b

1,2

Schrijf als decimaal getal:

c

2,6%

d

113%

Opgave 16

In 2019 waren er ongeveer 17,4 miljoen Nederlanders.
Daarvan was 49,6% man.

a

Bereken in één decimaal nauwkeurig hoeveel miljoen mannelijke Nederlanders er toen waren.

8% van de mannen is kleurenblind.

b

Bereken in één decimaal nauwkeurig hoeveel miljoen mannelijke Nederlanders er kleurenblind waren.

verder | terug