Verhoudingen > Procenten
123456Procenten

Theorie

1 procent is 1 100 = 0,01. Dus 1% ergens van is 1 100 deel daarvan.

Als je 21% van 125 wilt uitrekenen, dan is 21 is het gevraagde percentage van 125.
Je berekent het met deze verhoudingstabel, of zo: 21 100 × 125 = 26,25.

getal 125 1,25 26,25
procent 100 1 21

Je past in de tabel het via 1 rekenen toe: eerst delen door 100 en dan vermenigvuldigen met 21.

verder | terug