Verhoudingen > Procentrekenen
123456Procentrekenen

Voorbeeld 3

Dit jaar is 60% van alle leden van een vereniging op de jaarvergadering. Er waren 129 aanwezigen.
Hoeveel leden had die vereniging toen?

> antwoord
aantal 129 ... 215
percentage 60 1 100

Bedenk dat 60% van dat aantal 129 is.
Maak een verhoudingstabel en reken via `1` .

Deze vereniging telde 215 leden.

Opgave 8

Janna zegt dat ze elke maand € 24,- spaart. Ze denkt dat ze dan net als de gemiddelde scholier 20% van haar inkomsten spaart.

Hoeveel inkomsten moet ze dan hebben? Schrijf je berekening op.

Opgave 9
Afrika: 20%
Amerika: 30%
Antarctica: 9%
Australië: 6%
Azië: 29%
Europa: 7%

Deze tabel geeft aan hoeveel procent elk werelddeel van de totale landoppervlakte van de aarde beslaat. Het landoppervlak is ongeveer 153.000.000 km2.

a

Hoe komt het dat je op meer dan 100% uitkomt als je alle werelddelen samen neemt?

b

Bereken van elk werelddeel zijn oppervlakte.

c

70% van de aardoppervlakte is zee. Hoeveel bedraagt de oppervlakte aan zee?

verder | terug