Verhoudingen > Procentrekenen
123456Procentrekenen

Uitleg

Wil je weten welk percentage 4 van de 50 is?

4 van de 50 kun je op verschillende manieren omrekenen in een percentage:

  • 4 van de 50 is 4/50 deel. En 4 50 = 0,08 = 8%.

  • Met een verhoudingstabel zoals deze.

    deel 4 ... 8
    geheel 50 1 100

    Ook nu zie je dat 4 van de 50 gelijk is aan 8%.

Met de verhoudingstabel reken je via `1` .

Opgave 1

Kijk nog eens naar het bedrag dat Jeroen op zijn spaarrekening zet in opgave V1.
Hij hoopt de komende maanden € 80 per maand te verdienen en steeds € 50 te kunnen sparen.

a

Hoeveel procent spaart hij dan maandelijks? Bereken dit met een verhoudingstabel.

b

Bereken dit ook zonder een verhoudingstabel.

c

Hoeveel procent van zijn inkomsten houdt hij maandelijks over?

Opgave 2

Schrijf als percentage:

a

`9` van de `12` is ...%.

b

`38` van de `950` is ...%.

c

`15` van de `28,50` is ...%.

d

`12,75` van de `65,40` is ...%.

e

`0,85` van de `0,95` is ...%.

Opgave 3

Meer dan `100` % komt ook voor.
De inkomsten van een 12-jarige scholier bedroegen in 2009 gemiddeld € 49. Van een 18-jarige scholier was dit € 358.

Hoeveel procent zijn de inkomsten van een 18-jarige ten opzichte van een 12-jarige?

verder | terug