Verhoudingen > Procentrekenen
123456Procentrekenen

Verkennen

Opgave V1

Jeroen heeft deze maand € 65 verdiend. Hij zet daarvan € 40 op zijn spaarrekening.

a

Welk deel van zijn geld is dat?

b

Hoeveel procent is dat? Laat zien, hoe je dit berekent. Er zijn meerdere manieren, kun je die laten zien?

Mariska is Jeroen's twee jaar oudere zus. Zij heeft een maandelijks inkomen van € 380, waarvan ze € 200 spaart.

c

Is dat naar verhouding meer of minder dan Jeroen?

verder | terug